Historie

 • slévárna byla založena v roce 1903
 • ve slévárně se odlévaly odlitky pro textilní stroje a další podstatnou částí produkce tvořily odlitky pro firmu Arno Plauert Maschinenfabrik, v této době slévárna zaměstnávala 100 zaměstnanců
 • v roce 1945 byla slévárna konfiskována a byla v ní zavedena národní správa
 • od 1. ledna 1947 byla slévárna převedena do národní správy Severočeským strojírnám a slévárnám, n. p., Praha.
 • v průběhu roku 1947 se firma Thiele stala součástí nově utvořeného národního podniku Textilstroj Rumburk, který byl dále tvořen závody Rutewe Rumburk a Roscher Jiříkov
 • 20. prosince 1949- dohoda mezi Textilstrojem a TOS Varnsdorf, na jejímž základě bylo její strojní zařízení převzato Textilstrojem a uvolněné objekty převzal TOS
 • v roce 1950 bylo do rumburské slévárny přemístěno zařízení slévárny z bývalé firmy Bönisch ve Varnsdorfu
 • 1. ledna 1950 se pak všechny objekty firmy Thiele staly součástí nově utvořeného podniku TOS Varnsdorf, národní podnik, jako jeho závod 02 - slévárna Rumburk
 • počet zaměstnanců po době sloučení stoupl na 188
 • budovy i strojní zařízení slévárny byly velmi zastaralé a závod nestačil pokrývat poptávku mateřského podniku (300 tun měsíčně)
 • kvůli zastaralému zařízení a vybavení, překračování ekologických norem, malé kapacitě apod. se dokonce několikrát zcela vážně uvažovalo o zastavení jejího provozu (např. v roce 1978 a na začátku devadesátých let).
 • po roce 1989 došlo k privatizaci TOS Varnsdorf s. p. (státní podnik), jehož součástí rumburská slévárna stále byla
 • státní podnik na dva roky pronajal slévárnu francouzské společnosti, po tuto dobu nesla název Rumburk Castings
 • v únoru 1996 vznikla ze slévárny firma METALURGIE Rumburk s. r. o., jejímž majitelem se stala nově vzniklá společnost TOS VARNSDORF a.s.
 • 1999 - rotační tavící pec Sogemi 12t
 • v roce 2000 byl obměněn tavící agregát – dvě studenovětrné kuplovny vystřídala 12t plynová rotační pec od firmy SOGEMI, zavedení technologie samotuhnoucích směsí – furany, komplexní regenerace furanového pojivového systému, mísiče formovací směsi IMF 8t, 10t, 20t
 • v letech 2001-2008 bylo investováno do brokového tryskače Schlick, centrálních šaten, správní budovy a hlavní výrobní haly
 • v roce 2008 došlo k celkové přestavbě hlavní lodi slévárny
 • v roce 2010 se zahájila výroba tvárné litiny na základě spolupráce společností TOS Olomouc a Gleason, modifikační stanice Progelta pro výrobu litin s kuličkovým grafitem
 • v srpnu 2010 byla METALURGIE Rumburk zasažena silnou povodní, voda poškodila slévárnu, sklad modelů a přízemí administrativní budovy, celková škoda byla 40 mil. Kč
 • v roce 2012 proběhla rekonstrukce boční formovací haly a vzduchotechniky, výstavba haly lehké formovny, byl pořízen optický emisní spektrometr Q4 TASMAN
 • 2014 - mísič formovací směsi 8t WÖHR
 • 2016 - modernizace mísiče FS 10t – WÖHR
 • 2018–2020 – výstavba dvoulodní haly čistírny odlitků, nová hala těžké jaderny, vytloukací rošt 25t, rotační tavící pec 5t, lakovací pracoviště Spolmont, závěsný tryskač STEM
Metalurgie Rumburk s.r.o.

Pomocí souborů cookies nabízíme užitečné funkce a také měříme výkonnost, abychom mohli zlepšovat vaši zkušenost. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ poskytnete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vybrané“ poskytnete souhlas s použitím pouze těch kategorií cookies, které jste si zvolili. Chcete vědět více? Přečtěte si informace týkající se souborů cookie.

Více informací


Nezbytné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, abyste mohli používat nejdůležitější funkce a bez potíží se pohybovat po webu. Sem patří nezbytné funkce týkající se bezpečnosti a dostupnosti údajů a také předvoleb, kterými vybíráte například rozhraní a jazyk pro překladač.

Výkon

Soubory cookie, které měří, jak jsou naše stránky používány. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat naši webovou stránku i služby. Prostřednictvím těchto souborů cookie například měříme, jak často se uživatelé vrací na stránky a které funkce využívají.

Komfort

S těmito soubory cookie webová stránka vylepšuje své funkce a přizpůsobuje se potřebám uživatelů. Například si pamatuje, které stránky jste navštívili, a podle toho pak pro vás přizpůsobuje prostředí.