1 Historie | Metalurgie Rumburk s.r.o.

Historie

 • slévárna byla založena v roce 1903
 • ve slévárně se odlévaly odlitky pro textilní stroje a další podstatnou částí produkce tvořily odlitky pro firmu Arno Plauert Maschinenfabrik, v této době slévárna zaměstnávala 100 zaměstnanců
 • v roce 1945 byla slévárna konfiskována a byla v ní zavedena národní správa
 • od 1. ledna 1947 byla slévárna převedena do národní správy Severočeským strojírnám a slévárnám, n. p., Praha.
 • v průběhu roku 1947 se firma Thiele stala součástí nově utvořeného národního podniku Textilstroj Rumburk, který byl dále tvořen závody Rutewe Rumburk a Roscher Jiříkov
 • 20. prosince 1949- dohoda mezi Textilstrojem a TOS Varnsdorf, na jejímž základě bylo její strojní zařízení převzato Textilstrojem a uvolněné objekty převzal TOS
 • v roce 1950 bylo do rumburské slévárny přemístěno zařízení slévárny z bývalé firmy Bönisch ve Varnsdorfu
 • 1. ledna 1950 se pak všechny objekty firmy Thiele staly součástí nově utvořeného podniku TOS Varnsdorf, národní podnik, jako jeho závod 02 - slévárna Rumburk
 • počet zaměstnanců po době sloučení stoupl na 188
 • budovy i strojní zařízení slévárny byly velmi zastaralé a závod nestačil pokrývat poptávku mateřského podniku (300 tun měsíčně)
 • kvůli zastaralému zařízení a vybavení, překračování ekologických norem, malé kapacitě apod. se dokonce několikrát zcela vážně uvažovalo o zastavení jejího provozu (např. v roce 1978 a na začátku devadesátých let).
 • po roce 1989 došlo k privatizaci TOS Varnsdorf s. p. (státní podnik), jehož součástí rumburská slévárna stále byla
 • státní podnik na dva roky pronajal slévárnu francouzské společnosti, po tuto dobu nesla název Rumburk Castings
 • v únoru 1996 vznikla ze slévárny firma METALURGIE Rumburk s. r. o., jejímž majitelem se stala nově vzniklá společnost TOS VARNSDORF a.s.
 • 1999 - rotační tavící pec Sogemi 12t
 • v roce 2000 byl obměněn tavící agregát – dvě studenovětrné kuplovny vystřídala 12t plynová rotační pec od firmy SOGEMI, zavedení technologie samotuhnoucích směsí – furany, komplexní regenerace furanového pojivového systému, mísiče formovací směsi IMF 8t, 10t, 20t
 • v letech 2001-2008 bylo investováno do brokového tryskače Schlick, centrálních šaten, správní budovy a hlavní výrobní haly
 • v roce 2008 došlo k celkové přestavbě hlavní lodi slévárny
 • v roce 2010 se zahájila výroba tvárné litiny na základě spolupráce společností TOS Olomouc a Gleason, modifikační stanice Progelta pro výrobu litin s kuličkovým grafitem
 • v srpnu 2010 byla METALURGIE Rumburk zasažena silnou povodní, voda poškodila slévárnu, sklad modelů a přízemí administrativní budovy, celková škoda byla 40 mil. Kč
 • v roce 2012 proběhla rekonstrukce boční formovací haly a vzduchotechniky, výstavba haly lehké formovny, byl pořízen optický emisní spektrometr Q4 TASMAN
 • 2014 - mísič formovací směsi 8t WÖHR
 • 2016 - modernizace mísiče FS 10t – WÖHR
 • 2018–2020 – výstavba dvoulodní haly čistírny odlitků, nová hala těžké jaderny, vytloukací rošt 25t, rotační tavící pec 5t, lakovací pracoviště Spolmont, závěsný tryskač STEM
Metalurgie Rumburk s.r.o.
1