1 Profil společnosti | Metalurgie Rumburk s.r.o.

Profil společnosti

Slévárna METALURGIE Rumburk s.r.o. je tradiční slévárnou šedé (litiny s lupínkovým grafitem – LLG) a tvárné litiny (litiny s kuličkovým grafitem – LKG) s dlouholetými zkušenostmi s kusovou a malosériovou výrobou odlitků určených pro stavbu obráběcích strojů. Další výrobu tvoří odlitky pro stavební stroje, potravinářský průmysl atd.

Slévárna se nachází v severním výběžku ČR v těsné blízkosti hraničního přechodu se SRN.

Významné realizované investice do výrobních kapacit a moderní technologie společnosti:

  • 1999 - rotační bubnová pec Sogemi 12t
  • 2000 - mísiče IMF 8t,10t,20t
  • 2000 - zavedení technologie samotuhnoucí směsi
  • 2000 - komplexní regenerační systém (regenerace furanových pryskyřic)
  • 2003 - brokový tryskač Schlick
  • 2008 - kompletní přestavba hlavní lodi slévárny
  • 2010 - modifikační stanice Progelta
  • 2014 - nové mísiče WÖHR 8t a 10t
  • 2018–2020 – výstavba dvoulodní haly čistírny odlitků, nová hala těžké jaderny, vytloukací rošt 25t, rotační tavící pec 5t, lakovací pracoviště Spolmont, závěsný tryskač STEM
Metalurgie Rumburk s.r.o.

Certifikáty

Prezentační videa

1