Kvalita výroby

Oddělení technické kontroly (OTK)

Koncipováno jako na výrobních útvarech nezávislý subjekt, jehož úkolem je zajišťovat kontrolní činnost a dbát na dodržování zásad slévárenských, technologických a metalurgických procesů. Průběžných dílčích, resp. mezioperačních kontrol v různých fázích rozpracovanosti výroby odlitků a provádění výstupní kontroly vyráběných dílců včetně vedení interních a externích reklamací a neshod. Dále dokumentuje, zpracovává, upozorňuje a vyhodnocuje dílčí i celkovou nekvalitu výrobního procesu. Nedílnou součástí OTK je neustálá komunikace se zákazníky.

Externí reklamace (neshody)

Výrobky, jejichž nevyhovující vlastnosti nebo provedení, byly zjištěny zákazníkem v různých fázích rozpracovanosti a tudíž neodpovídají předepsaným požadavkům vzhledem k jakosti a kvalitě. Jedná se především o skryté vnitřní vady viditelné ve fázi postupného obrábění dílců (řediny, staženiny, bubliny, nekovové vměstky, aj.).

Interní reklamace (neshody)

Výrobky, jejichž neodpovídající vlastnosti nebo provedení, byly zjištěny naší výstupní kontrolou. Jedná se především o vady zjištěné vizuální kontrolou (tvarové odchylky, rozměrová nepřesnost, povrchové vady, aj.) nebo s neodpovídajícími mechanickými a jinými vlastnostmi (pevnost, tvrdost, chemické složení, aj.).

Pomocí souborů cookies nabízíme užitečné funkce a také měříme výkonnost, abychom mohli zlepšovat vaši zkušenost. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ poskytnete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vybrané“ poskytnete souhlas s použitím pouze těch kategorií cookies, které jste si zvolili. Chcete vědět více? Přečtěte si informace týkající se souborů cookie.

Více informací


Nezbytné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, abyste mohli používat nejdůležitější funkce a bez potíží se pohybovat po webu. Sem patří nezbytné funkce týkající se bezpečnosti a dostupnosti údajů a také předvoleb, kterými vybíráte například rozhraní a jazyk pro překladač.

Výkon

Soubory cookie, které měří, jak jsou naše stránky používány. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat naši webovou stránku i služby. Prostřednictvím těchto souborů cookie například měříme, jak často se uživatelé vrací na stránky a které funkce využívají.

Komfort

S těmito soubory cookie webová stránka vylepšuje své funkce a přizpůsobuje se potřebám uživatelů. Například si pamatuje, které stránky jste navštívili, a podle toho pak pro vás přizpůsobuje prostředí.