Aktuality

Co má slévárenství společného se závody Formule 1

Technologické zkoušky ve slévárenství lze přirovnat k pečlivé kontrole a ladění závodního auta Formule 1 před závodem. Každá součástka musí být pečlivě testována a nastavena, aby zajistila maximální výkon a spolehlivost vozidla v extrémních podmínkách závodu.

Svěží vítr do slévárenství

Po dlouhé době první vyučení slévači v ČR

Oceňování  nedokončené výroby  a skladu hotové  výroby skutečnými  náklady

Minulý rok došlo ve společnosti METALURGIE Rumburk s.r.o. ke změně auditorské společnosti. Změna auditorů s sebou přinesla i nový pohled na slévárenskou výrobu. Z tohoto pohledu vyplynulo i mnoho úkolů, které musely být řešeny.

Uvidíme se na GIFA 2023!

12.-16. 6. 2023, Düsseldorf, Německo

Grafitizační očkování při výrobě odlitků z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem

Vzhledem k  vývoji ekonomické situace a  neustálému zdražování vsázkových surovin v ČR během roku 2022 byly ve slévárně METALURGIE Rumburk s.r.o. (MR) provedeny zkoušky se snížením obsahu surového železa ve vsázce do rotační bubnové pece o  25 %.

Zúčastnili jsme se 22. radiodiktátu

Ve středu 9. listopadu se na půdě Základní školy U Nemocnice uskutečnil tradiční radiodiktát Ukrajinské národní jednoty na téma Tvůj domov.

„7 statečných“ – první studenti oboru Slévač!

Po mnoha letech se v České republice opět vyučuje obor Slévač. Tento obor je sice nabízen hned na několika školách napříč republikou, ale doposud do něj nenastoupil ani jeden student.

V ČR se opět vyučuje obor slévač

Soukromá SPŠ ve Varnsdorfu jako jediná v republice otevřela obor slévač, a to díky intenzivní spolupráci dvou výrobních firem z Varnsdorfu a Rumburku.

Hlas Severu 17/2022

METALURGIE Rumburk řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků výchovou vlastních, zkušení odcházejí do penze.

Použití materiálových a energetických přirážek ve společnosti METALURGIE Rumburk s.r.o.

Článek uvádí principy zavedení materiálové, energetické a furanové přirážky ve společnosti METALURGIE Rumburk s.r.o. a důsledky zdražení vstupních komodit (energií, vsázkových surovin pro tavírnu a vsázkových surovin pro přípravnu jádrových a formovacích směsí) na nákladovost výroby a prodejní cenu odlitku.

Optimalizace technologie výroby vřeteníku v časopisu Slévárenství

Litina s kuličkovým grafitem se řadí k významným kon­strukčním materiálům, vykazuje velmi dobré mechanic­ké vlastnosti již ve stavu po odlití. Dnes nalézá uplatnění v různých oblastech průmyslové výroby, jako např. stro­jírenský a automobilový průmysl. 

Přispíváme do časopisu Slévárenství

Metalurgie Rumburk s.r.o. přispěla do nového čísla časopisu Slévárenství dvěma články. První článek se věnuje využití nákladového modelu pro plánování, řízení  nákladů a predikci hospodářského výsledku společnosti. V druhém článku ředitel Metalurgie Rumburk představuje nejen společnost, ale také vzdělávání, jež proběhlo pod záštitou Svazu sléváren.

Nabídka zaměstnání

METALURGIE Rumburk s.r.o. hledá do svého týmu nové zaměstnance.

Program pro absolventy technických oborů

Nabízíme příležitost uplatnit teoretické znalosti v praxi a stát se odborníkem v oboru. Už na začátku programu pro Vás máme připraven plán na zaškolení. Na jeho konci si osvojíte práci na pozici Slévač.

Jan Rýdl obdržel Medaili Za zásluhy I. stupně

Dnes, v den výročí vzniku samostatného Československa, obdržel Ing. Jan Rýdl st. od prezidenta České republiky Medaili Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské). Je to velmi významné ocenění jeho celoživotní práce.