1 Homepage | Metalurgie Rumburk s.r.o.

NABÍZÍME

Příprava výroby

Zaručujeme profesionální podporu a poradenství kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oblasti projektování odlitků a modelových zařízení.

Formování

Odlitky se formují a vyrábí na ruční formovně pomocí samotuhnoucích směsí na bázi furanové pryskyřice, kvalita formovací směsi je zkoušena a vyhodnocována ve vlastní pískové laboratoři.

Povrchová úprava

Odlitky lakujeme v uzavřených boxech, většinou dvousložkovými a speciálními barvami. Pravidelně měříme viskozitu a složení barev. Tloušťku nanášené vrstvy kontrolujeme speciálními měřidly.

Obrábění

Tepelné zpracování a obrábění odlitků zajišťujeme v moderním provozu těžké mechaniky naší mateřské společnosti TOS VARNSDORF a.s.

Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk ‒ snížení emisí

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu bylo snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek v provozu slévárny METALURGIE Rumburk. Díky projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

1