1 Kvalita | Metalurgie Rumburk s.r.o.

Kvalita

PÍSKOVÁ LABORATOŘ

Prováděné zkoušky:

 • technologické zkoušky
 • granulometrický rozbor - včetně obsahu spal. látek a pH
 • měření pevnosti v ohybu
 • stanovení životnosti formovacích směsí
 • stanovení obsahu vyplavitelných látek (externě)
 • stanovení vlhkosti (externě)
 • stanovení prodyšnosti (externě)
 • stanovení rychlosti sedimentace (externě)
 • stanovení hustoty (externě)
 • stanovení viskozity (externě)

CHEMICKÁ ANALÝZA NA JISKROVÉM SPEKTROMETRU TASMAN Q4

MĚŘENÍ KVALITY TEKUTÉHO KOVU POMOCÍ TERMICKÉ ANALÝZY (EXTERNĚ)

Měření kvality tekutého kovu termickou analýzou AccuVo a Open Cup s následným vyhodnocením v softwaru Apromace.

NUMERICKÁ SIMULACE PROCAST/QUIKCAST

Numerický simulační program pro plnění a tuhnutí kovu ve slévárenské formě (pro predikci vad).

METALOGRAFIE (EXTERNĚ)

Hodnocení metalografické struktury litin.

DOKUMENTY KONTROLY DLE EN 102204 (ATESTY)

Inspekční certifikát (materiálový atest) dle ČSN EN 10 204 3.1 - prohlášení o shodě s objednávkou s uvedením výsledků zkoušek provedených na základě specifikované kontroly.

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY

Ultrazvuková zkouška pro odhalení vnitřních vad (externě).

MĚŘENÍ TVRDOSTI

 • měření tvrdosti - stupnice tvrdosti: HLD - HB - HRC - HRA - HRB - HV - HS
 • Univerzální přenosný tvrdoměr - řada TH-1100

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY (EXTERNĚ)

 • mez kluzu
 • tažnost
 • pevnost v tahu - statická zkouška tahem probíhala na trhacím zařízení TIRA test 2300 v souladu s normou ČSN EN ISO 6892-1
1