CAST AND DUCTILE IRON FOUNDRY

Ekologie

Slévárna METALURGIE Rumburk podléhá IPPC (integrované povolení), což je legislativa spojená s komplexním dodržováním zákonných limitů a podmínek v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s odpady, emise do vody, emise hluk, atd.


EUROPEAN UNION | EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND | INVESTMENT IN YOUR FUTURE