CAST AND DUCTILE IRON FOUNDRY

Technologie výroby

Výroba tekutého kovu je zajišťována exaktním způsobem v moderní rotační bubnové peci SOGEMI (It). Hořákový a regulační systém pro spalování zemního plynu a kyslíku od firmy AIR LIQUIDE (F). Kapacita tavící pece je 12t tekutého kovu na tavbu. Tvárná litina (GJS) je vyráběna pomocí modifikační stanice s plněným profilem s odsáváním a dvěma podavači na modifikační a očkovací profil (Progelta It.).

Pro výrobu forem je použita metoda samotuhnoucí směsi na bázi furanových pryskyřic.

Technologické zařízení pro výrobu forem (mísiče formovací směsi a regenerační linka pískového hospodářství k zajištění komplexní regenerace formovací směsi) od firmy IMF (It).

Formování

 • Formování – mísiče IMF 10, 20t
 • Rozsáhlé rámové hospodářství
 • Formovací směs – furanové pryskyřice
 • Výroba jader, mísič IMF 8t

Čištění a tepelné zpracování

 • Vytřásací rošt
 • Brokový tryskač
 • Ruční čištění
 • Žíhání k odstranění pnutí

Měření a zkoušení

 • Atesty k odlitkům dle normy
 • Spektrální analýza litinových vzorků-spektrometr Hilger (GB)
 • Metalografie (externě)
 • Mechanické zkoušky
 • Rozměrová a vizuální kontrola odlitku
 • Písková laboratoř

Mechanické opracování

 • Možnost širokého spektra opracování šedé i tvárné litiny

EUROPEAN UNION | EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND | INVESTMENT IN YOUR FUTURE