CAST AND DUCTILE IRON FOUNDRY

Řízení jakosti výroby

Řízení a zkvalitnění výroby je zajišťováno pomocí komplexního programu pro řízení sléváren OPTI(RGU) od vstupních po výstupní parametry (objednávky, technologická příprava, vstupní materiály materiál, protokoly tavby, ceny, expedice, atd.).

Veškeré vstupní materiály jsou vícenásobně kontrolovány a je dbáno na jakostní a prověřený materiál pro kvalitní výrobu šedé a tvárné litiny.

Jakost produkovaného kovu je průběžně kontrolována optickým emisním spektrometrem HILGER(GB).

Kvalita formovací směsi je zkoušena a vyhodnocována ve vlastní pískové laboratoři.

Samozřejmostí je kusová výstupní kontrola.

Kontrola dodržování  jakosti u jednotlivých operací při výrobě odlitků ze šedé a tvárné litiny je zajišťována odpovědnou osobou (VŠ vzdělání v oboru).


EUROPEAN UNION | EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND | INVESTMENT IN YOUR FUTURE