SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY

Výroba modelového zařízení

Slévárna disponuje dostatečnými skladovacími prostory.

Vlastní modelárna pro údržbu a výrobu menších modelů ze dřeva nebo polystyrenu.

Smluvní zajištění výroby libovolného druhu a velikosti modelového zařízení v kooperaci dle požadavku zákazníka.


EVROPSKÁ UNIE | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI