SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY

Kooperace

Zajištění následného tepelného zpracování odlitků, širokého spektra opracování hrubováním nebo konečným obrobením odlitků ze šedé i tvárné litiny v mateřském závodě dle požadavku zákazníka.


EVROPSKÁ UNIE | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI